Kërko

Çertifikimi nga EL

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

87,400

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

800

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

58,500